برنامه ها و اطلاعات لازم جهت شرکت در دوره های آنلاین

دسته : آموزش
تعداد دانلود :۳۰۳۹
۱۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۳

For linux
دانلود فایل
53.914 MB
رفع مشکل تایپ در Adobe Connect
دانلود فایل
0.257 MB
ConnectAppSetup۲۰۲۰_۱_۵
دانلود فایل
9.441 MB
windows_Addin_Installer
دانلود فایل
40.744 MB
Google.Chrome.v۷۸.۰.۳۹۰۴.۹۷.x۸۶
دانلود فایل
58.882 MB
Google.Chrome.v۷۸.۰.۳۹۰۴.۹۷.x۶۴
دانلود فایل
59.9 MB
Adobe Flash Player
دانلود فایل
20.616 MB
Connect۲۰۱۹_۵_۱
دانلود فایل
9.279 MB
نظر شما :