پروژه مهارت آموزی نیروهای مسلح

پروژه مهارت آموزی نیروهای مسلح

طرح جامع «مهارت آموزی کارکنان وظیفه» که در سه سطح قبل از خدمت، حین خدمت و پس از خدمت توسط ستاد کل نیروهای مسلح (قرارگاه مهارت آموزی سربازان) با همکاری دستگاه های اجرایی کشور، اجرا می شود، در صدد است با انجام مشاوره شغلی و ارائه دوره های مهارتی متناسب جوانان ذکور کشور در قبل از خدمت سربازی افزایش یافته، در حین خدمت سربازی، قابلیت های جوانان توسعه پیدا کند و آمادگی لازم برای ورود به بازار کار آن ها ایجاد شود و پس از خدمت، تسهیل گری لازم و زمینه سازی برای کارآفرینی و اشتغال این عزیزان ایجاد شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از ابتدای این طرح و با انعقاد تفاهمنامه مشترک، به دنبال ایفای نقش موثر در زمینه ایجاد آشنایی و آموزش مهارت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سربازان بوده است. در این راستا با توجه به شرایط و وظایف این وزارت در حوزه های ترویجی ICT موضوعات طراحی و تدوین دوره های مهارتی حوزه ICT، آزمون و انتخاب متقاضیان مربیگری از میان نیروهای پایور، آموزش مربیان و صدور گواهینامه موقت مربیگری و در ادامه نظارت بر برگزاری کلاس های مهارتی برای سربازان در سراسر کشور و نظارت و برگزاری آزمون سربازان و صدور گواهینامه گذراندن دوره برای ایشان را بر عهده دارد.

دانشکده پست و مخابرات به عنوان نماینده وزارت به منظور انجام هماهنگی های اجرایی در تدوین دوره و آموزش مربیان و همچنین ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ها به عنوان نمایندگان وزارت در اجرای تفاهم نامه، فعالیت می نمایند که جزئیات اجرایی آن در دستورالعمل ها مرتبط مشخص می گردد. با توجه به لزوم هماهنگی در زمینه ارائه مستندات و محتواهای تولید شده در این خصوص، صفحه الکترونیکی به نشانی(ftp://ftp.ictfaculty.ir) ایجاد و محتواهای مرتبط با سطح دسترسی تعریف شده برای نمایندگان محترم معرفی شده از سوی ادارات ICT استانی در این صفحه قرار داده می شود. این محتواها به شرح زیر می باشد.

شایان ذکر است که سوالات آزمون مرتبط به دوره های مختلف و همچنین کلید آن ها برای هر یک از نمایندگان استان ها، از طریق ایمیل اعلامی ارسال می گردد.

  • شناسنامه آموزشی دوره های اولویت دار
  • اسلایدها و نمونه محتوای دوره های آموزشی
  • فایل فرم های اجرایی طراحی شده با دو فرمت Word و PDF